Sau thời gian nghỉ phòng chống dịch covid - 19, học sinh bắt đầu quay trở lại lớp học với các hoạt động được các cô giáo chuẩn bị chu đáo để trẻ mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Được quay trở lại lớp học trẻ rất háo hức và niềm vui được thể hiện rõ trên những khuôn mặt hồn nhiên trong các hoạt động. Với trẻ mầm non học mà chơi, chơi mà học từ những nội dung đơn giản nhưng tất cả đều nhằm mục đích phát triển toàn diện cho trẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của trẻ;