Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường Mn só 2 Hóa Thượng;

Sau khi tham dự lớp tập huấn tổ chức hoạt động học cho trẻ MG 4-5 tuồi và 5-6 tuổi của Phòng GD&ĐT Đồng Hỷ ngày 03,04 tháng 10 năm 2018 đối với CBQL và giáo viên cốt cán các nhà trường;

Trường MN số 2 Hóa Thượng tổ chức triển khai các nội dung của lớp tập huấn tới toàn thể CBGV trong nhà trường vào 02 buổi. 

Nội dung tập huấn:

- Hướng dẫn tổ chức hoạt động Học cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi; 5-6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; Tổ chức chiều 9/10/2018

- Dự thực hành 04 hoạt động Học tại lớp mẫu giáo 4-5 tuổi B2, B3; 5-6 tuổi A1, A2 của nhà trường. Sáng ngày 12/10/2018

Trong 02 ngày học tập các đồng chí trong HĐSP nhà trường được nghiên cứu Hướng dẫn tổ chức hoạt động Học cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi; 5-6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; được dự thực hành  và được trao đổi, thảo luận để đi đến thống nhất  về các phương pháp, hình thức tổ chức HĐH cho trẻ. Với tinh thần nhiệt tình, nghiêm túc và trách nhiệm của các đồng chí trong HĐSP lớp tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hy vọng với những kiến thức đã học tập được trong quá trình tập huấn các đồng chí giáo viên sẽ áp dụng tốt vào công tác giảng dạy của mình để nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Sau đay là một số hình ảnh của lớp tập huấn: