Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Trường Mầm non số 2 Hóa Thượng. Được sự chỉ đạo của chuyên môn Phòng GD&ĐT Đồng Hỷ, sáng ngày 11 tháng 10 năm 2017 trường mầm non số 2 Hóa Thượng tổ chức chuyên đề “Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm” với 3 hoạt động tại 3 lớp: 2 lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi, 1 lớp MG 4-5 tuổi.

Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi B2: Hoạt động tạo hình: Tạo hình khuôn mặt bạn trai, bạn gái do cô giáo Lương Thị Toàn thực hiện.

Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A1: Hoạt động chơi góc do cô giáo Hoàng Thị Thương thực hiện.

Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A2: Hoạt động chơi ngoài trời do cô giáo Trương Thanh Huyền thực hiện.

Chuyên đề diễn ra thành công tốt đẹp, cô và trẻ được thực hiện các hoạt động trải nghiệm, trẻ rất tích cực hoạt động, đạt được mục đích yêu cầu của chuyên đề “Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm”.

Sau đây là 1 số hình ảnh của buổi chuyên đề:

 

Tác giả: admin