Thực hiện kế hoạch thi đua năm học 2018 – 2019 của trường mầm non số 2 Hóa Thượng và lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ngày 16, 17 và 18/10/2018, trường MN số 2 Hóa Thượng Tổ chức thi dạy thao giảng nhằm đánh giá chất lượng giáo viên trong năm học. Qua đợt thao giảng, giáo viên được trao đổi kinh nghiệm và có cơ hội được học hỏi chuyên môn của bạn bè đồng nghiệp. Giáo viên tham dự dạy thao giảng với tinh thần trách nhiệm, có nhiều cố gắng trong quá trình thực hành giảng dạy.

Đợt thao giảng chào mừng ngày 20/10 năm 2018 đã được tiến hành trong thời gian 3 ngày, mỗi giáo viên tham gia dạy thao giảng một hoạt động học, nhân viên nuôi tham gia thực hành nấu 10 xuất ăn cho trẻ trong ngày.

Sau đây là một số hình ảnh của đợt thao giảng chào mừng ngày 20/10.