Ngày 21/8 là ngày tựu trường của các con, để toàn thể phụ huynh biết để đưa con đến trường đầy đủ để làm quen với trường lớp với cô giáo, Để chuẩn bị tốt cho ngày tựu trường của các cháu tập thể giáo viên của nhà trường đã trang trí vệ sinh trong và ngoài lớp hoc rất sạch sẽ và thẩm mỹ, trong lớp học thì trang trí theo môi trường của lớp và từng độ tuổi phù hợp, bền ngoài lớp học thì tạo môi trường thân thiện cho trẻ hoạt động, Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh nên đưa con cháu mình đến tựu trường đúng ngày để đảm bảo cho công tác của nhà trường thuận lợi .
Nội dung đang được cập nhật